Вверх
ПРОЕКТ COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКИ
07.05.2018

Вітаємо Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Вітаємо Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Вітаємо Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

з включенням до списку номінантів Державної премії у галузі освіти 2018 року.

Науковці НУА представили на розгляд Комітету свою працю на тему «Історія освіти Харківщини в особах». Пишаємося нашими колегами та їх науковими досягненнями, завдяки яким усі небайдужі харків’яни матимуть можливість дізнатися про відомих педагогів нашого регіону у минулому. Адже, ті, що знають та поважають власну історію, заслуговують поваги і самі.

Державна премія у галузі освіти присуджується з 2011 року за видатні досягнення в освітній сфері за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти.

Детальніше про представлені на премію роботи можна дізнатись за посиланням: http://nua.kharkov.ua/index.php/2011-04-11-17-43-58/2011-08-17-16-05-46/11677-2018-03-27-12-19-53

Колективна робота Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» «Історія освіти Харківщини в особах» виконувалася в межах комплексної науково-дослідної теми «Історія розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 0116U006528) протягом 1992–2017 рр.

Головна мета – утвердження високого авторитету вітчизняної науки в галузі освіти у світі за допомогою поширення результатів наукового аналізу матеріалів, присвячених відомим громадським діячам, просвітителям, організаторам освіти, викладачам, які зробили значний внесок у розвиток освіти й науки на Харківщині (XVIII – початок XIX століття). Результати досліджень опубліковано в монографіях і наукових збірках, у яких висвітлено досвід роботи багатьох поколінь педагогів, що може бути використаний у процесі реформування вищої освіти.

Результатом пошуково-дослідної роботи, що здійснювалася за ініціативою та під керівництвом лідера наукової школи – доктора історичних наук, професора К.В. Астахової, стало видання комплексу праць (різних за спрямованням і тиражем), до яких належать монографії та нариси: «Выдающиеся педагоги высшей школы города Харькова» (1998 р. 736 с.); «Учитель, перед именем твоим...» (4 частини: 1999 р., 262 с.; 2000 р., 288 с.; 2001 р., 348 с.; 2004 р., 204 с.); Багалій Д.І. Вибрані праці (5 томів у 6 книгах – 1999–2008 рр., загальний обсяг – понад 4,5 тисяч сторінок); «Служение Отечеству и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 гг.) 2004. – 748 с.;«На алтарь призвания. Очерки о педагогических династіях Харьковщины» (2010 р., 564 с.); «Ученики об Учителе : очерки о научно-педагогической и общественной деятельности доктора исторических наук, профессора, первого ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) (2015 р., 463 с.); Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст : сборник эссе (2018 р., 325 с.). Складовою проекту є шість науково-просвітницьких документальних фільмів про досвід кращих вчителів та викладачів міста Харкова (усі фільми було представлено на обласному телебаченні).

Наукова значущість зазначеного комплексу полягає у вивченні, узагальненні та оприлюдненні унікального досвіду творчої, новаторської діяльності викладачів Харківського регіону; у піднесенні ролі особистості Вчителя, у розвитку освіти та держави в цілому. Упроваджено в науковий обіг, опубліковано багато архівних матеріалів, документів, спогадів, що дають яскраве уявлення про розвиток освіти на Харківщині, діяльність видатних педагогів, науковців, організаторів просвітництва. Переважна більшість наданих у публікаціях матеріалів ніколи раніше не використовувалась істориками освіти.
Інформація щодо номінування розміщена на сайті Міністерства освіти та науки України (https://mon.gov.ua/ua/news/komitet-z-derzhavnoyi-premiyi-ukrayini-v-galuzi-osviti-povidomlyaye), опублікована в газеті «ОсвітаУкраїни» (26.03.2018, С. 10-13).

Украина, 61037, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б
Будьте в курсе последних новостей!
Подписывайтесь на новостную рассылку ХТПП
Разработка и продвижение сайта: