(057) 714-96-90 (057) 714-96-89 (067) 577-47-55
 61037, м.Харків, пр.Московський, 122 Б  info@kcci.kharkov.ua
Що потрібно знати про право використання торгової марки

2020-01-27 12:00:00

Часто виникають питання про те, яким чином власник торгової марки може її використовувати.
 
Положення про право використання торгової марки передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 
Свідоцтво про реєстрацію торгової марки надає власнику свідоцтва право використовувати знак, дозволяти іншим особам його використовувати або ж забороняти.

 

Використанням знака вважається:

 
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

 

Як вже згадано вище, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

 

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:


- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
- використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
- некомерційне використання знака;
- всі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- сумлінне застосування ними своїх імен чи адрес;
- використання знака в порівняльній рекламі, здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції і не відноситься до нечесної підприємницької практики.
 
Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.
Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
 
Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
 
Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо він укладений у письмовій формі і підписані сторонами.